2016 SİDEREAL ZODİAK GEZEGEN HAREKETLERİ

 

Vedik Astrolojisinin, Batı Astrolojisiyle en belirgin farkı birinin Sidereal Zodiak diğerinin Tropikal Zodiak’ı kullanmalarıdır. Sidereal Zodiak, gerçek takımyıldız gruplarına karşılık gelir. Tropikal Zodiak ise mevsimlere dayalıdır ve Güneş’in 0 derece Koç burcunda, güneyden kuzeye geçtiği yeri, Ekinoks-Bahar noktasını referans alır. Arada yaklaşık 23-24 derecelik Ayanamsha denilen boylam farkı bulunur. Böylece hesaplanan doğum haritasında yükselen veya gezegenler Batı Astrolojisine nazaran bir önceki burca geçebilir.

Bir diğer önemli fark 27 yıldız kümesi, Nakşatralar yani Ay konaklarıdır. Batı Astrolojisinde Güneş, Vedik Astrolojisinde ise Ay çok önemlidir. Vedik astrolojisinin diğer bir adı da Ay Astrolojisidir. Ay’ın doğum haritasındaki yerleşimi Güneş’in yerleşiminden daha önemlidir. Buna göre transitler daha çok Ay’ın bulunduğu eve göre değerlendirilir. Transitin etki alanı, Ay’ın bulunduğu evden itibaren sayılarak bulunur. Yani Ay’ın bulunduğu ev veya burç birinci ev olarak kabul edilir. Daha sonra transitler Ay yükselen burca göre değerlendirilir. Ayrıca transitleri Lagna, yani yükselen burca göre de değerlendirmelidir.

PS: Transitin geçiş demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, Kundalini yani doğum haritamız, haritamızdaki burçlar, evler ve gezegenler hiç bir zaman değişmez. Natal haritamız doğum anımızdaki gökyüzündeki gezegen konumlarını gösterir. Bizler bu yerleşimin etkilerini ve sonuçlarını tüm hayatımız süresince deneyimleriz.

Diğer taraftan gökyüzü devamlı hareket halindedir. Gezegenler Kalapurusha yani (sideral zodyak), burçlar kuşağında sürekli dönerler. Gezegenlerin  bu hareketi , Güneş’in etrafındakiler değil , ancak Dünya’dan bakıldığında izlenenlerdir. Gezegenlerin burçlar kuşağındaki bu hareketleri, yeryüzünde sürekli değişen etkilere yol açarlar. Bizler de bu değişimden natal haritalarımıza göre kişisel olarak etkileniriz. Buna göre hayatımızın akışı değişir ve bazen mutlu, doyumlu, sağlıklı, başarılı bazen zorlanarak hayatı deneyimleriz. Transitleri takip ederek , önümüzdeki zaman dilimlerinde bizleri nelerin  beklediğini ana hatlarıyla tahmin edebiliriz. Ama bu geleceği görmekten çok karşılaşılacak etkilerin öngörüsüdür. Kapsamlı öngörümde bireysel haritalarla çalışılması gerekir…2016 yılında Rahu- Jüpiter aynı evde ve o eve bakış  yapan Satürn, 11 Ağustos’a kadar damgasını vuruyor. Bireysel haritalardaki öngörümde son noktayı dasha denilen gezegen periodları koyar, bunlara göre karar vermek gerekir.

 

Sadhe Sati: Ay’a göre Satürn’ün 12.ev, 1.ci ev, ve 2.evlerden transitine, 7,5 yıllık sürece atfedilen bir fenomendir. 2016 yılında Satürn Akrep burcunda ilerlerken Akrep, Terazi ve Yay burçlarında Ay’ yerleşimi olanlar Sadhe Sati yaşıyorlar demektir. Sıkıntılı , kısıtlayıcı, üzücü ve gerçeklerle , bilinçaltındaki kalıplarla yüzleştirici bir süreçtir. En güçlü olanı Satürn’ün tam da Ay üzerindeki geçişidir. Ağır sorumluluk, tüketici zorlu çalışmalar verir.

 
 
 

2016’nın ilk büyük değişimi “kaderin efendileri”nde…(RAHU –Ejderhanın başı-ve- KETU- Ejderhanın kuyruğu)

Ay-(gündüzün kavurucu Güneş’i tarafından yaşamsal sıvıları çekildikten sonra, bitki ve hayvanlar âlemini tazeleyen serin sütlerini akıtan gecenin zarif aydınlatıcısı )–yaşam veren ilkenin bir temsilcisidir. Ay, tanrıların Amrita yani ölümsüzlük iksiri içtikleri ışık saçan kadehtir. Tanrılar ve Titanların, dünyanın ilk gününden itibaren Amrita, yani ölümsüz yaşam iksirini sağlamak için Samanyolu Okyanusunu çalkaladığı bilgisi, tarih öncesi çağın en eski dönemlerinden beri vardı.

Mitolojiye göre; Tanrilar yılan Rahu’ya, Samanyolu Okyanusunu çalkalaması ve kimsenin yaklaşmaması için bekçilik görevi verirler. Rahu kurnazdır. Madem ki Amrita, ölümsüzlük iksiri ve o yalnızdır, o halde içerse tanrı olacağını düşünür. Rahu izinsiz olarak ölümsüzlük iksirininden bir yudum çalar, ama bunu farkeden diğer tanrılar, onu Vishnu’ya şikayet ederler. Tanrı Vişnu bir kılıç darbesiyle derhal Rahu’nun başını uçurur. İkiye böler. Ama İçecek onun ağzından ve boğazından geçtiği için ölümsüz olmuştur. Buna rağmen kesik baş, tabiatta bulunan çürüme güçlerine yenik düşer. Bir yudum daha içmek için can atan kafa, o günden beri iksirin kadehinin, yani Ay’ın peşinde koşup durmaktadır. Ay’ı yakalayıp yuttuğu zamanlarda Ay tutulması meydana gelir. Ama bu iksir çanağı, (Ay) (onu alıkoyacak bir kapalı bir mide kalmadığı için) yalnızca ağızdan ve boğazdan geçer ve sonra yeniden ortaya çıkar. O zaman bu kovalamaca yeniden başlar. Tutulmaların sembolik anlatımı bu öyküyle ifade edilir.

Bu nedenle Rahu ejderhanın başı, dışa dönük, kurnaz, hırslı, istekleri çok olan, mutlaka başarı arzulayan, makyavelist, tatminsiz, Ketu ise ejdehanın kuyruğu, içe dönük, spiritüel, tuhaf, sıradışı, ruhsal alana çekilmek isteyen, izolasyon arzulayan, geçmiş hayatlardan getirdiğimiz enerjileri temsil eden enerjilerdir.Her ikiside ani hareket verir. Öngörümleri zordur.

 

 

8 Ocak 2016 ( Bazı Vedik astrologlara göre 30 Ocak 2016) itibariyle, Rahu Aslan- Ketu Kova burcuna yerleşecek.

(12 Haziran 2014 ten itibaren Rahu Başak –Ketu Balık burcuna yerleşmiş bulunuyordu).

9 Ocak 2016 dan itibaren her yıldız haritasında akslar yer değiştirecek. Genel öngörüm Rahu ve Ketu’nun yerleştiği evlerin huzuru bozulacak, potansiyel mücadeleli olacaktır…

Aslan burcu maddi dünyada kendini ifade eder ve Rahu bu materyalizmi sever. Rahu psikolojik güç ise, Aslan fizyolojik güçtür. Rahu’nun Aslan burcunda yerleşmesi ona güç verir.

Aslan bir ateş burcu, Rahu ise bir hava elementidir. Hava ateşi körükleyerek, kontrol edilemez hale sokabilir. Alternatif olarak, Rahu bazen Aslan’ın ışığını ve idealizmini söndürür ve depresyon yaratabilir.

Ayrıca, Eklipslerde (Güneş Tutulması) Güneş , Rahu tarafından karartılır. Bu süreçte bir tek Rahu görünürdür. Rahu’nun bu güçlü yerleşimi karanlıkta bile Aslan’ın zaferini yansıtmasıyla ilgilidir.

Ketu’nun  Kova burcunda yöneticisi Satürn’dür. Kova bir hava burcu, Ketu ise ateş elementindendir. Rahu’daki ateşi körükleme burada da mevcuttur. Kova bireyselliği tamamen ortadan kaldırabilir, bu da Ketu’nun hoşuna gidecektir. Satürn’ Kova burcunda, Oğlak  burcundaki kadar güçlü olmasa da, gerçeklik ve karma odaklıdır. Ketu Kova’da çok idealist, fakat Satürn’ün katılığı dolayısıyla aşırı tutucu hale gelebilir.

Biliyoruz ki Karmanın efendileri burç yöneticileriyle ilgilidir. Aslan burcu yöneticisi Güneş ve Kova burcu yöneticisi Satürn birbirini sevmez. Mitolojik olarak Güneş evde yokken, karısı tarafından kendi gölgesiyle aldatılmış, Satürn doğmuştur. Bu nedenle Güneş , gölgesinden doğan Satürn’ü hiç kabullenememiş. Güneş bireysel zaferleri, Satürn ise demokratik prensipleri temsil eder. Dolayısıyla 18 ay bu aksta çatışma kaçınılmazdır. Ketu geçmiş hayatlarda başkalarının hizmetindedir. Bilgiyi elde etmek için egolarından vazgeçmiş, başkalarının hizmetinde, Sadhu yani bir dilenci gibi yaşamıştır. Ketu’nun yerleştiği alanda, kendi ihtiyaçlarınız için suçluluk duygusu hakimdir.

 

2.ci büyük değişim Guru ile yılın 2.ci yarısında…

Jüpiter Brihaspati-Devaguru ise 14 Temmuz 2015- 11 Ağustos 2016  arası Aslan burcunda bulunmakta…Değişim yılın 2. Yarısında…

Jüpiter Aslan burcuna geçtiğinden beri 10 bakış açısıyla Satürn’ün bombardımanında…Satürn Jüpiter’in olasılıklarını engellemekle meşgul…

Ancak 11 Ağustos itibariyle Başak burcuna geçtiğinde, Satürn’ün malefik-zararlı- bakışından kurtulacak.

 

 • Guru- Jüpiter, 8 Ocak 2016-9 Mayıs 2016 arası Retro yani geri harekette olacak..Hızı düşüyor.
 • Rahu ve Jüpiter, Ocak itibariyle, Aslan burcunda beraberler..26 Şubat tam kavuşum yapacaklar….(Guru Chandala Yoga)

 

 

Satürn  Akrep’te…2 Kasım 2014’den itibaren, Akrep burcunda transit ediyor.

 

 • 2016 yılında da, Satürn mutlu olmadığı Akrep burcunda, Anuradha’dan çıkıp, Jyestha Nakşatra’da devam ediyor. 8 Temmuz-16 Eylül tekrar Anuradha Nakşatra’da transit

 

 • Satürn, 25 Mart, 2016 da retrograde yani geri harekete başlıyor.
 • Satürn , 13 Ağustos, 2016 da düz harekete geçiyor.

 

 • Terazi, Akrep Ve Yay burcunda Ay’ları yerleşmiş olanların Sadhe Sati’si devam ediyor.

 

 • Ayrıca, Akrep Yükselenler, 2016 yılında da, Satürn transiti etkisiyle, Sadhe Sati gibi kısıntılı bir dönem yaşıyorlar.

 

 

2016 yılında Mars ve Güneş transitlerine bakacak olursak;

 

 • Mars bu yıl Terazi’den – Kova’ya kadar 5 burçta transit ediyor.
 • Yaklaşık 2 ay Akrep burcunda Retro yapıyor.
 • Mars’ın, 17 Nisan 2016-29 Haziran 2016 arasında bulunduğu evde pürüzlü enerjiler hakim olacak..
 • Doğum haritasında 7 ve 8. Ci evlerinde Mars transiti alanlarda, Mangalik bir etki oluşacak. (Evlilik bozan)
 • Güneş, yıldız haritanızda 10 ve 11.ci evlerde hareket ederken iyi enerjiler üretiyor.

 

 Merkür Retro tarihleri

 

 • 5/1/2016          25/1/2016                  Oğlak-Yay BURCU
 • 28/4/2016 22/5/2016          Koç BURCU
 • 30/8/2016 22/9/2016          Başak- Aslan BURCU
Bu yazı Makaleler kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir