Danışmanlık

Turkey
Astroloji ile tanışmam 1991 yılında oldu.O güne kadar ülkeden ülkeye seyahat eden, podyumda, tiyatroda,f ilmlerde rol alan biriydim ve hep ruhumun derinliklerinde birşeyler arar dururdum.TM Derneğinde açılan Jyotish (Vedik Astroloji) kursuna ilk başladığım gün gökyüzüne bakıp aradığımın tam da astroloji-yıldızların bilimi olduğunun o an farkına vardım.
O zamandan bu zamana yıllardır Astrolojiden hiç kopmadım.
Yukarıdaki logo ise Vedik Astroloji öğrettiğim Academy..

Danışmanlığım Hem Batı hem de Doğu (Vedik veya Jyotish)yani Mistik Hint Astrolojisini kapsıyor. Karakter analizlerimi daha çok mevsimsel yani Tropikal zodyak üzerinden yaparım. Kadersel durumlar için ise Takım Yıldızların gerçek yerlerini gösteren Sideral yani Yıldızsal zodyak kullanırım. Danışmanlığım sırasında kimin neye ihtiyacı varsa ona göre yönlenirim. İsteğe bağlı olarak ince düzeyde Vedik Astroloji yaparım.

Genel Doğum Haritası, Progressler, Güneş Dönüşü Haritaları, Transitler, Dashalar ve Hint Astrolojinde kullanılan 16 Varga Haritaları (evlilik, kariyer, çocuk, mutluluk, zenginlik…..v.gibi), Nakshatralar, Guna’lar, Sudarshan Chakra…

Jyotish Felsefesi

Vedik astroloji Tanrının bir armağanı olup Vedik kültürün bir parçasıdır.Jyotish, Jyoti; ışık, sh;en yüce demektir.”En yüce ışığın bilgisi”anlamına gelir.Vedaların Vedanga bölümünün en sonuncusu “her şeyi bilen”kısmıdır.Veda “kutsal kitap”, anga ise ”kol,bacak”anlamına gelir.Vücudu çalıştıran kol,bacak gibi Vedaların yorumunu yapan bölümdür.Veda’lar evreni aralıksız yöneten, onu mutlak bir düzen ve uyum içinde sürekli kılan evrenin zekasının bilgisidir. Dinler üstü, mutlağın, yaratılışın bilgisidir. Kendi içlerinde tamamen uyanık olan Rishiler,yani bilgeler bu varlık alanına tümüyle açıktırlar. Saf varlık yani mutlak ile tamamen özdeşleşmiş olan Rishiler, Veda’nın seslerinin kendiliğinden bilinçlerinin sınırsız okyanusunda yükseldiðini hissederler.İçe doğan bu sesleri, insanlığın tarihi boyunca Veda edebiyatı metinlerine kaydetmişler, aynı zamanda bütün dünyanın bunun keyfini çıkarması ve yararlanması için Veda bilgelerinin sözlerini,daha yazılmadan ağızdan ağıza kuşaklara aktarmışlardır.Bunlar,Mantralar halinde şiir, nesir ve şarkı formunda ifade edilmiş,Samhitalar,yani derlemelerdir.
Mahabharata, Bhagavad Gita,Rig Veda(Aitereya-Brahman-evrenin bilgisi),Upanishadlar ,Vedik kültürün ve astrolojinin başlıca kaynaklarıdır.
Örneğin, Mahabharata’ nın içinde yer alan Bhagavad Gita, Veda’nın türküsü olarak bilinir.Aydınlanmış bilge Veda Vyasa tarafından yazılmıştır.İçinde toplam 18 bölüm, 701 dörtlük vardır.Her çağ ve her insan için geçerlidir, içinde Yoga felsefesi, yani Tanrı’yı idrak etmenin çeşitli yolları, Vedanta’lar yani hayatın en yüce bilgileri, bilgeliği, hepsi beraber bu yüce bilgi Mahabharata’ yı meydana getiriyorlar.
Bu ezgilerden nasıl var olduğumuzu bilmek, nasıl yaşamak gerektiğini öğreniyor, Mutlağın bilgisiyle, tüm insanlığın refahı ve evrimi için ayrımlar çıkarıyoruz. Bhagavad Gita’daki bu bilgiler kişinin tüm hayatını kozmik yasa ile doğal uyum içerisine alacak bir yöntem sunuyor. Bu yöntemi uygulayan kişi, tüm doğa yasalarının desteğinden ve gücünden yararlanarak uyum ve barış içinde daha iyi bir yaşam sürüyor ve yaratıcı,başarılı ve bütünleşmiş bir kişilikte ebedi özgürlüğü deneyimliyor. Ancak Veda ve Veda edebiyatı, kitaplardan çalışılamaz. Kutsal olan bu bilgi, bireyin kendine dayalı bilincinin dürtüleri ile doğrudan deneyimlenerek kavranabilir.

Vedik astroloji ruhun yolculuğunu anlatır. Bireyin kozmik hayatı nasıl teneffüs ettiğini, devamlı evrimleşen bireyin aslında devamlı genişleyen evrenin bire bir kopyası olduğunu,mikro kozmosun nasıl makro kozmosla tamamen aynı olduğunu, sonsuzluğun nasıl sadece bir nokta içinde canlı olduğunu, ölümsüzlüğün nasıl gelişimin gerçeği olduğunu, tüm evrenin yapısını anlatır.

Vedic astrolojiyi anlayabilmemiz için mutlaka reenkarnasyonu anlayabilmemiz gerekiyor çünkü Veda edebiyatında dünya
Mrityusthana veya “ölümün yeri”, çünkü doğduğumuz andan itibaren her saniye ölüyoruz veya ölerek tekrar doğuşu yaratıyoruz.
Reenkarnasyon, Hint düşüncesinde çok kabul görüyor, Hindistana ait El Biruni’ nin yazmış olduğu bir kitapta Hindu filozoflara göre, bir ruhun kainatı kuşatan şeylerin çeşitliliğini kavrayabilmesi için “bir yaşam çok kısadır” diyor. Veda’ lara göre bir ruhun toplayabileceği dört milyon yaşam var, sonra insan olma şansını elde ediyor, Tanrı, insana düşünme, iyi ve kötüyü ayırtetme gücünü vermiş. Eğer insan bedeni aldıktan sonra Tanrı’ya ulaşamazsak, bir elması ıspanak fiyatına satarız diyor,çok önemli bir guru olan Maharishi Mahesh Yogi…Ve aydınlanmadan bir başka bedende tekrar tekrar dünyaya geliriz.
Bu döngüyü her bitkide, her ağaçta, her mevsimde görüyoruz ve yaşıyoruz. İnsanın hayat ile ölüm arasındaki döngüleri, Vedic Astrolojinin temel konusu. Ruh her türlü deneyimi yaşayarak saflığına geri dönmek istiyor. Mahabharata’ nın, Bhagavad Gita bölümünde reenkarnasyon ile ilgili bir bölüm var,burada “Tanrı Krishna ile savaşçı Arjuna” arasında geçen bir konuşmada, Krishna”ölümlü bedenimizde nasıl çocukluktan gençliğe, gençlikten de yaşlılığa geçen bir öz var ise, öz, ölümden sonra bir başka bedene geçer. Bilge kişiler bundan asla kuşku duymazlar. Tıpkı eski bir elbisenin çıkartılması gibi, öz de bedeni bırakarak, bir başka bedene geçer”diyor.

Vedik Astroloji, karma felsefesine dayanır. Karma felsefesi, basit bir etki tepki felsefesidir. “Ne ekersen onu biçersin”. Enerjinin sakınımı ilkesi, karma kuramını desteklemektedir. Kişinin yaptığı her faaliyetin o kişiye geri dönen etkileri ya da sonuçları olur. Karma terimi, yani hareket, eylem ya da eylemin gücü, eylem veya deneyimin izlenimi gibi çeşitli anlamlara gelebilir. Batı’da ise genelde kötü hareket veya kötü hareketin sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Aslında Karma sözcüğü iyi veya kötü bir anlam taşımaz, eylem veya faaliyeti ile ilişkilidir. İyi karma, iyi hareket, kötü karma kötü hareket anlamına gelir, karma eylem anlamındadır. Örneğin, düşünme süreci, düşünme eyleminin icraatıdır. Aynı şekilde konuşmaların, hareketlerimiz, davranışlarımız hareketin farklı düzeyleridir. Havuza bir taş attığınızda batar ama yüzeyde dalgalar bırakır. Dalgalar kıyıya ulaşıncaya kadar yayılır, kıyıdaki kum parçacıklarına çarparak onları öteye iter, geriye, havuza çeken bir etki bırakır. Etki her yerdedir. Havuzda ve kıyıda her tarafta görülür. Eylem, onu yapanı ya da çevresini işte bu şekilde etkiler. Bir eylemin sonuçları, nerede olursa olsun, binlerce yıl içinde bile olsa, onu yapana mutlaka geri ulaşır.
Tamamlanmamış eylemler bu hayata taşınır.
Karma bir seçimdir, bir ceza değildir. Bir kader ile doğuyoruz ve bunu deneyimlemek zorundayız, bu karma hem iyi hem kötü olabilir.

Vedik astroloji kutsal olanın dilidir.Tanrıyla konuşmanın yoludur. Bizler hakkında her şeyi açığa çıkaran karmaşık kodlanmış mesajlardır, kutsal şifredir.Tabii ki sadece bireyi anlatmakla sınırlı olmayıp, doğum haritaları aynı zamanda bir ülke,bir hayvan veya bir nesne için de çıkarılabilir. Örneğin, eğitim, evlilik, seyahat,inşaatın başlangıcı, işe başlamak, anlaşma yapmak, partilerin kurulması gibi…Ayrıca dünyayla ilgili savaşlar, depremler, doğal afetler bu şifrede gizlidir. Herhangi bir iş anlaşması, evlilik günü, ev satma veya satın alma gibi önemli adımlar için , doğru zaman bulmanın (Muhurta) bilgisidir. Kişilerin birbirleriyle olan uyumlarını yine Jyotish bilgisi ile anlayabiliriz.
Sonuç olarak Vedic astroloji özel şahsi karmalar ve yüzleşeceğimiz olaylar ile ilgilenir. Kasten seçeceğimiz doğrular, sadece bu hayatı geliştirmekle kalmayıp ileri taşınacak olan kötü karmayı da önler, bilincimizi yükseltir. Kendimizi tanımak, gelecek tehlikeleri önlemek, ruhun amacına yönelmek ancak Vedik Astroloji yani Jyotish, en yüce bilginin ışığı ile gerçekleşir.